Nyheter

 • Utleie av barnehagen til bursdagsfeiring.

  Fra 1.1.19 leier vi bare ut til foreldre som har barn i barnehagen. Vi begrenser utleie til barn som fyller 1-6 år. Det betyr at eldre søsken på barneskolen ikke lengre inkluderes i utleietilbudet. Det koster fortsatt 200 kr for å låne barnehagen til bursdagsfeiring. På vegne av styret: Inger-Lise J Schultz

  19.11.2018 14.29
 • Endret vedtektene.

  Vi endret våre vedtekter på årsmøtet 19.4.18.

  20.04.2018 11.27
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Innkludering og forbygging av utstøting (mobbing).

Alle barn har rett til å trives i barnehagen. Mobbing og trakassering skal stanses umiddelbart.